Dầu Hạnh Nhân - Almond Oil (Italy)

500,000 đ

Dầu Hạnh Nhân - Sweet Almond Oil
Nguyên chất 100%
Dùng trong dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm...
Xuất Xứ : Pháp
  • 1 lít

    1 lít

    500,000 đ